Isikuandmete kaitse

Vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määrusele ( Artikli 6 lg 1 punktid a,b,c) On Moonavoor Sisustus OÜ õigus töödelda kliendi isikuandmeid lepingu täitmiseks. Moonavoor Sisustus OÜ omalt poolt lubab tagada konfidenstsaalsuse , terviklikkuse ja juurdepääsetavuse kõikide klientide füüsilistele ja elektroonilistele isikuandmetele.

Isikuandmed, mis on esitatud Moonavoor Sisustus OÜ-le, nagu nimi, aadress, elektrooniline aadress ja telefoninumber, töödeldakse ja säilitatakse selleks, et oleks võimalik tarnida teile tellitud kaup või võtta teiega vajadusel ühendust.

Moonavoor Sisustus OÜ garanteerib, et andmed on kaitstud volitamata juurdepääsu, kaotamise, manipuleerimise, võltsimise, hävitamise või volitamata avalikustamise eest. Seda tehakse vastavate tehniliste meetmete abil.

Moonavoor Sisustus OÜ säilitab andmeid üksnes selle kogumise eesmärgil ja nii kaua, kuni seda nõuab Eesti Vabariigi seadus. Pärast seda isikuandmed kustutatakse.

Teil on õigus taotleda juurdepääsu teie isikuandmetele. Samuti on teil õigus muuta või kustutada teie isikuandmed, kui see ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seadustega. Võite seda teha meiega ühendust võttes e-posti teel: info@moonavoor.ee