Tapeetimise juhend

Pole soovitav teostada töid ruumis, mille temperatuur on alla 10 kraadi C ja kus õhuniiskuse näit on üle 65%.

1. Enne tapeetimist :
Vältimaks vigu, mis võivad tekkida tapeetimise käigus, kontrollige, palun, üle ostetud tapeet enne töö alustamist. Enne tapeedi lahtipakkimist tehke kindlaks, et kõikidel tapeedirullidel on identne artikkel ja lot (värvitoon). Juhul, kui muster või värvitoon (lot) ei ühti, pöörduge salongi. Tagastamisele kuuluvad vaid need rullid, mis on tehase pakendis. Järgige antud juhendit ja juhtnööre, mis on antud etiketil. Tapeet, millel avastatakse praak peale tapetseerimist, ei kuulu tagastamisele.
2. Pealispinna omadused:
Tapeeditav pind peab olema puhas, kuiv ja vastupidav. Betoonseinad peavad olema eelnevalt pahteldatud, tasandatud ja krunditud. Kruntimiseks peab kasutama ainult spetsiaalseid segusid või tapeediliimi, mis on ette nähtud tapeetimiseks.
3. Õige liimi valimine:
Tööks valige kvaliteetne liim, mis vastab antud tapeedi tüübile (järgige pakendil liimi tootja juhiseid).
4. Tööde järjekord:
4.1. Avage esimese rulli pakend. Enne rulli lõikamist kontrollige hoolega, et poleks tehase praaki.
4.2.Lugege läbi juhend, mis on kaasas koos tapeedirulliga ning järgige nõudmisi, mida peab silmas pidama konkreetse
tapeeditüübi liimimisel.
4.3. Iga tapeedirulli etiketil on ära märgitud (rahvusvahelised märgid etiketil) või kirjeldatud viis, kuidas mustrit kokku
sobitada. Lõigake tapeet paanideks, arvestades mustri rapportit ning kontrollida üle rapporti kokkulangevus enne lõikamist.
Iga paan, mis rullist lõigatud, nummerdage vasakult poolt. Paanid on vaja liimida selles järjestuses, kuidas nad on rullist
lõigatud
4.4. Enne esimese paani liimimist on vaja ära mõõta vertikaalne joon, millest alustatakse tapeetimist, selleks on vaja loodi.
Alustage tapeetimist toa kõige tagumisest nurgast.
4.5.Liimige 3 esimest paani ja veenduge, et olete liimitud tapeedi kvaliteediga rahul. Peale tapetseerimist ei võeta vastu
pretensioone, mis on seotud tapeedi paigaldamisega.

4.6. Peale seda, kui te olete veendunud liimitud tapeedi heas kvaliteedis, võite alustada ülejäänud paanide liimimist. Ärge
lõigake rulli lahti enne, kui pole tapeedirulli üle vaadanud. Ärge avage järgmise rulli pakendit enne, kui olete veendunud
eelmise tapeedirulli kvaliteedis.
5. Pabertapeedi liimimine :
5.1. Valige liimimiseks tselluloosne liim, mida on vaja lahjendada ja mis on mõeldud tavalise pabertapeedi jaoks.
5.2. Katke liimiga paani vasak pool, pöörake erilist tähelepanu äärtele ja nurkadele. Keerake paani otsad kokku ja jätke nii mõneks minutiks, et liim imenduks.
5.3. Asetage paan seinale ja eemaldage spetsiaalse pahtlilabida või kummirulliga tekkinud õhumullid. Liimige paanid tihedalt üksteise kõrvale. Siluge ettevaatlikult paanide ühenduskohti spetsiaalse rulliga. Eemaldage kindlasti liimi ülejäägid niiske lapiga kuni kuivamiseni. (Pidage meeles, et liimi kuivamisel võivad jääda tapeedi paremale poole, mustrile, plekid). Tapeedi kuivamise ajal hoidke ruumis ühesugust temperatuuri ning vältige tõmbetuult.
5.4. Tapeedi äärte paremaks liimumiseks kandke seinale veel liimi äärte kokkupuutekohtadele.
6.Valmis liimikihiga tapeedi paigaldamine:
Kui te olete ostnud juba valmis liimikihiga tapeedi, peate arvestama sellega, et liimitav pind (seinad) peab olema väga hästi ettevalmistatud. Kui te pole veendunud seinte kvaliteetses ettevalmistuses, kasutage paigaldamiseks tavalist liimi, mis on ettenähtud antud tapeeditüübi jaoks, vastavalt antud juhendi punktile nr. 5. Kui te olete otsustanud paigaldamiseks kasutada juba valmis liimikihti tapeedil, pange paan parema pool all vanni põhja külma vette, tootja poolt määratud ajaks. Võtke paan ettevaatlikult välja ja veenduge, et nii parem kui ka pahempool on täiesti märjad (erinevatel tootjatel võib olla erinev leotuse aeg: vt. rulliga kaasasolevat juhist).
7. Fliistapeedi paigaldamine :
Selleks, et liimida mittekootud alusega tapeeti (fliis), peab seina katma sellele tapeeditüübile ettenähtud liimiga ning siis asetama tapeedi seinale.
7. Metallvärviga dekoreeritud tapeedi paigaldamine :
Kui te olete ostnud tapeedi, mille dekoreerimisel on kasutatud metallvärve (pronks, hõbe), kasutage nende paigaldamiseks ainult metalltselluloosi alusel valmistatud liimi, mis vastab antud tapeeditüübile.

Antud juhend ei saa arvestada seinakatete ja tapeetide paigaldajate professionaalset ettevalmistust, ega kõiki,
nende tööga ette tulevaid nüansse ja eripärasid.